Η Πολιτική Ποιότητας της ΑΤΝ είναι:

  • Η παροχή υπηρεσιών που κατ' ελάχιστον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη και ξεπερνούν τις προσδοκίες του.
  • Η προσπάθεια μείωσης του κόστους των υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας αυτών, με στόχο το τελικό προϊόν τους να εκλαμβάνεται και να εκτιμάται θετικά από το πελάτη.

Η ακεραιότητα και η αξιοπιστία, ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η ποιότητα των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, αποτελούν τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί και αναπτύσσεται η εταιρεία.

Στόχος της ATN είναι η μελέτη και κατασκευή υψηλής ποιότητας, αισθητικής και λειτουργικότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και η ορθότερη επιστημονικά και τεχνικά εκτέλεση κάθε είδους τεχνικού έργου. Αυτό επιτυγχάνεται με την άρτια γνώση των υλικών, τη συνεχή ενημέρωση και την άψογη οργάνωση.

Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας της ΑΤΝ.

Μέσα από:

  • συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας
  • αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και της λήψης των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων
  • προώθηση της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη των πόρων μας και των περιουσιών τρίτων στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιείται η ΑΤΝ

διασφαλίζεται μία επιτυχής πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται μια συλλογική και ολοκληρωμένη προστασία.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd